Hot Yoga Stockholm

Läs artikeln på Yoga för dig om vår underbara yogaskola, hur den startade, om vad den vanligaste anledningen till att folk kommer till oss, om våra nomineringar vi fått kring Yogagalan, och mycket mer.

Ladda ner ”Bikramyogas effekt på smärtans intensitet och obehag” som pdf

Författare:
Sofia Helin, 070-754 60 71, sofia.helin@stud.ki.se
Rose-Marie Österberg, 070-597 00 55, rose-marie.osterberg@stud.ki.se
Handledare:
Cecilia Norrbrink, leg sjukgymnast/docent i rehabiliteringsmedicin, Institutionen för Neurobiologi Vårdvetenskap och Samhälle, 0708-34 67 17, cecilia.norrbrink@ki.se
Examinerande lärare:
Malin Nygren Bonnier, 08-524 888 31, Malin.Nygren-Bonnier@ki.se

Bikramyogas effekt på smärtans intensitet och obehag

Sammanfattning

Bakgrund: Smärta beskrivs enligt IASP som en ”obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada”. Som behandling används bl.a. farmaka, fysisk aktivitet, värme, mindfulness, andnings- och avspänningsövningar. Det finns evidens för att yoga kan minska smärtans intensitet men forskning saknas avseende den affektiva komponenten. Bikramyoga är en internationellt standardiserad version av Hathayoga men skiljer sig bl.a. genom att utförandet sker i ökad värme och luftfuktighet. I den forskning som finns hittills avseende Bikramyoga har man inte studerat effekterna avseende smärtans intensitet och obehag. Syfte: Syftet med studien är att undersöka om och vilken effekt Bikramyoga kan ha på smärtans intensitet och obehag samt om det finns ett samband mellan effekten och antalet genomförda Bikramyogaklasser. Metod: En kvantitativ studie där nya utövare av Bikramyoga fick skatta smärtans intensitet och obehag på en numerisk skattningsskala, 0–10, före och efter en åtta veckors träningsperiod. Fyrtiotvå deltagare påbörjade studien som utfördes på en Bikramyogastudio i centrala Stockholm. Resultat: Sjutton deltagare fullföljde studien. Bikramyoga gav en signifikant positiv smärtlindrande effekt på både den upplevda smärtans intensitet och obehag. Antalet Bikramyogaklasser hade inte någon avgörande betydelse för smärtlindringen. Konklusion: Studien visade ett signifikant positivt resultat av att Bikramyoga kan ha en smärtlindrande effekt avseende både smärtintensitet och obehag.
Nyckelord: Andning, Fysioterapi, Kropp-själ och avslappningstekniker, Smärta, Träning