Hot Yoga Stockholm

Ursprung

Vi på Hot Yoga Stockholm undervisar olika hot yoga klasser inom ett yogasystem som innefattar 84 klassiska yogaananas.

I våra hotyogaklasser praktiserar vi både klassisk Hathayoga samt Rajayoga. I stora drag så inkluderar Hathayoga främst olika yogarörelser, asanas samt andningsövningar, pranayamas. Ett av syftena med klassisk Hathayoga har varit att stärka kroppen, öppna upp den samt förbättra sin uthållighet, koncentration och viljekraft. Allt för att energin skall få flöda fritt och att man då ska kunna meditera på ett obehindrat sätt och även utvecklas på ett själsligt plan. I dagens utövande av Hathayoga handlar det ofta till stor del om att främst stärka sitt fysiska och mentala välbefinnande och förbättra sin hälsa rent allmänt.

Rajayogan är den gren av yoga som handlar om vårt sinne, intellekt, förnuft och vilja. Rajayogan hjälper oss bla att uppmärksamma olika mönster som vi har anskaffat oss, den hjälper oss att lära känna oss själva, vårt sanna jag samt att bli mer accepterande. Genom regelbunden utövning av yogan så stärker vi kontrollen vi har över vårt sinne och istället för att bli fast i olika beroenden, tvångsbeteenden, ohälsosamma mönster så lär vi oss istället att bli fria dessa genom att just ta kontrollen över sinnet och inte låta sinnet ta kontroll över oss. Oavsett av vilken anledning man börjar sin yogautövning så kommer man efter en tids yogautövande att märka stora skillnader både fysiskt, mentalt och själsligt.

Det klassiska 84 yogaasanasystemet som vi undervisar utifrån har levt i många år. En av våra främsta läromästare är Bishnu Ghosh. Bishnu Ghosh var en mycket betydelsefull och inflytelserik yogamästare. Han lärde sig detta traditionella yogasystem från sin bror, Paramahansa Yogananda, en av världens mest framstående Yogis och spirituella mästare. Bishnu Ghosh startade en yogaskola i Calcutta i Indien. Denna skola undervisade både det traditionella yogasystemet samt inkluderade en västerländsk mer modern aspekt kring hälsa och välmående. Skolan behandlade patienter med en mängd olika kroniska sjukdomar och annan problematik. Denna yogaskola finns kvar än i dag.

Bikram Choudhury, grundaren av Bikramyoga-serien var en av Bishnu Ghosh tidiga elever. Efter många års studier tillsammans med Bishnu satte Bikram samman en yogasekvens som passar de allra flesta människor. Denna sekvens grundar sig på det klassiska Ghoshsystemet. Den innehåller 26 rörelser och 2 andningsövningar (utav de 84). Det unika med denna sekvens är det speciella urvalet av rörelser tillsammans med värmen och luftfuktigheten. Bikramyoga-serien är utformad för att värma upp och stretcha muskler, leder och senor i en viss ordning för att få bästa effekt. Bikramyoga förebygger, underhåller och rehabiliterar hälsan som helhet.

Tony Sanchez är en mycket erfaren, kunnig och generös yogi. Han har studerat med Bikram och även spenderat tid på Bishnu Ghosh yogaskola i Indien. Tony är mycket bevandrad inom det klassiska 84 yogaasanasystemet. Han är en av ytterst få som undervisar och har kunskap inom detta system idag. Tony har satt samman ett flertal olika sekvenser som grundar sig på det klassiska 84 yogaasanasystemet. Han har sekvenser som passar olika människor i olika faser i sitt liv, från nybörjare till mer avancerade yogisar. Tony har även skapat ett yogaprogram för skolbarn som används i USA.