Så här yogar du tryggt hos oss med hänsyn till Covid-19

covid-strategi

Vi har under pandemin kontinuerligt vidtagit en rad åtgärder för att du ska känna dig trygg med att yoga i studion. Vi har bland annat infört bokning på våra klasser för att underlätta planeringen för er . Läs mer om hur det fungerar att boka din klass här.

För dig som har ett aktivt yogakort hos oss erbjuder vi fortfarande fri tillgång till våra sparade online-klasser. Om du inte har ett aktivt kort men vill ta del av dessa klasser kan du köpa ett kort som gäller specifikt Online. Läs mer om hur det fungerar att ta våra Onlineklasser här.

Det är väldigt viktigt för oss att du som elev har möjlighet att upprätthålla din yogapraktik, såväl för den fysiska som den mentala hälsan.

De åtgärder vi har vidtagit och som är aktuella (from 23/12 2021) är följande:

  • Vi har minskat max antal elever per klass till 30 (från 48)
  • Vi erbjuder bokning till våra klasser för att minska köbildning och trängsel
  • Vi har förlängt tiden mellan klasserna i studion till minst 1 timme så att det totala antalet personer i lokalen blir färre
  • Välkomnar friska och symtomfria elever på våra klasser (vid symtom vänligen stanna hemma)
  • Vi erbjuder våra medlemmar online-klasser i vårt online-bibliotek
  • Vi uppmanar elever att följa de allmänna råd som FHM har gällande hur man skyddar sig själv och andra.
  • Vi tillhandahåller handdesinfektion på ett flertal ställen
  • Uppmanar elever och personal att hålla god handhygien och tvätta händerna både innan och efter klass

Vi har kontinuerligt gjort vårt bästa för att tillämpa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och direktiv och för att minimera smittspridning. Vi rengör studion mycket noggrant och tillhandahåller handdesinfektion på ett flertal ställen. Ventilationen i yogasalen är utomordentligt bra, vi har ett mycket starkt luftflöde som cirkulerar och byter ut luften inne i salen mot ny, fräsch, syresatt luft. Liksom resten av samhället kan vi inte garantera en 100 procentig riskfri zon. Det är alltid upp till individen att avgöra om man känner sig trygg nog att vara på studion och att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Varmt välkommen till nästa klass i studion eller online!

Med kärlek,
Johanna & Angelica samt all personal på HYS

Dela
Dela på facebook
Dela på email
Dela på pinterest