Så här yogar du tryggt hos oss med hänsyn till Covid-19

covid-strategi

Vi har vidtagit en rad åtgärder för att du ska känna dig trygg med att yoga i studion. Fr o m 12 januari och tillsvidare har vi bokning på våra klasser för att underlätta planeringen för er . Läs mer om hur det fungerar att boka din klass här.

För dig som har ett aktivt yogakort hos oss erbjuder vi även fri tillgång till våra sparade online-klasser. Om du inte har ett aktivt kort men vill ta del av dessa klasser kan du köpa ett kort som gäller specifikt Online. Läs mer om hur det fungerar att ta våra Onlineklasser här.

Det är väldigt viktigt för oss att du som elev har möjlighet att upprätthålla din yogapraktik, såväl för den fysiska som den mentala hälsan.

Följande åtgärder har vi vidtagit för att du ska kunna fortsätta yoga tryggt hos oss (uppdaterad 2/8 2021):

 • Begränsar antal deltagare till max 35 personer/klass
 • Uppmanar alla att hålla avstånd till varandra i hela lokalen
 • Duscha bara om det är absolut nödvändigt
 • Vi har förlängt tiden mellan klasserna i studion till minst 1 timme så att det totala antalet personer i lokalen blir färre
 • Vi pausar uthyrning av mattor för såväl elevers som personalens trygghet
 • Välkomnar friska elever på våra klasser (vid symtom vänligen stanna hemma)
 • Vi erbjuder våra medlemmar online-klasser i vårt online-bibliotek
 • Vi uppmanar elever att följa de allmänna råd som FHM har gällande hur man skyddar sig själv och andra.
 • Rengör studion extra noggrant
 • Vi har tillfälligt bytt ut småhanddukarna i toaletterna till pappersservetter
 • Vi tillhandahåller handdesinfektion på ett flertal ställen
 • Kom helst ombytt
 • Uppmanar elever och personal att hålla god handhygien och tvätta händerna både innan och efter klass
 • Uppmanar elever och personal att i möjligaste mån undvika kommunala transportmedel till och från yogastudion

Varmt välkommen till nästa klass i studion eller online!

Med kärlek,
Johanna & Angelica samt all personal på HYS

Dela
Dela på facebook
Dela på email
Dela på pinterest