SILENT B.Y. 90 (90 min)

image-028

En BY 90-klass som leds i tysthet av läraren.

Vår tysta ledda klass är en BY 90-klass som leds i tysthet av läraren. Eftersom klassen leds utan några verbala instruktioner behöver du som elev ha praktiserat BY-90 klassen regelbundet och känna dig bekväm med denna sekvens innan du tar den tysta klassen. I denna klass kan det vara lättare att vända ditt fokus inåt och klassen upplevs av många som väldigt meditativ. Klassen rekommenderas starkt till alla som har yogat ett tag. Den kan verkligen ta din yogautövning till en annan nivå.

Passar för: Dig som har yogat BY-klassen regelbundet och har en god kännedom om BY-sekvensens poser samt ordningsföljd. 

Temperatur: ca 37 grader