Undervisning som ger kvalitet och resultat

8

Vår undervisning uppmuntrar till att du arbetar funktionellt och utifrån kroppens förutsättningar så att du ska få maximala hälsoeffekter och inte skada dig. Vi ser inget självändamål i att du ska bli så stark som möjligt eller så flexibel som möjligt utan vi hoppas att du ska bli så balanserad som möjligt. Hos oss får du kvalitet och resultat på ett personligt och varmt sätt.

Vårt lärarteam är ett modigt, starkt, varmt och hårt jobbande team. Vi utvecklar oss konstant och fördjupar vår kunskap inom yoga hela tiden. För att kunna utvecklas krävs det att man lägger ner tid och engagemang, det gör verkligen alla lärare hos oss.

Vi ses varje vecka i studion för att på olika sätt fördjupa vår kunskap inom yogan. Vi ägnar dessa möten åt allt mellan att diskutera vissa positioner, nya råd och rön kring stretching/biomekanik/fysiologi, fördjupa oss inom yogafilosofin och studera olika sutras. Vi kan yoga tillsammans, prata om hur man än mer effektivt kan undervisa vissa aspekter inom yogan.

Att utvecklas gör man bäst tillsammans med andra. Det är annars lätt att fastna i sitt eget perspektiv. Det är alltid viktigt att ta in andras perspektiv, att spegla varandra, att nyansera sina kunskaper genom att ta sig an vissa områden tillsammans. Vi strävar hela tiden efter att bli bättre på det vi gör, därför fortsätter vi hela tiden att utveckla oss och lära oss mer.

Yogan är ett livslångt lärande och det är mycket roligare att göra det tillsammans!

Dela