Villkor

OM VÅRA KORT

MEDLEMSKORT. Alla som yogar på Hot Yoga Stockholm, har ett personligt medlemskort som används vid inpassering. Om medlemmen förlorar sitt kort eller om kortet skadas så att det blir obrukbart utfärdas ett nytt kort mot en avgift på 50: -. Medlemmen bör underrätta Hot Yoga Stockholm vid ändring av namn eller andra kontaktuppgifter.

DAGKORT. Dagkort innebär att medlemskapet endast kan utnyttjas kl. 6.30 – 13 på vardagar (måndag-fredag).

KLIPPKORT. Klippkort är giltiga i 6,9 eller 12 månader från första användning beroende på vilket klippkort du har köpt (se prislistan). Du kan ge bort ett klipp till en vän, gäller 1 ggn per klippkort.

AUTOPAY. För villkor gällande Autopay, se separat avtal. Uppsägning av Autopay sker skriftligen till info@hotyogasthlm.se.

AKTIVERING AV KORT. Yogakort aktiveras vid första användning, max 1 år efter köpedatumet. Gäller ej Autopay, workshops eller retreats där specifikt startdatum är angivet.

FRYSNING AV KORT. En medlem som p.g.a. graviditet, sjukdom eller skada (som kan styrkas med läkarintyg) inte kan träna under en period, kan få kortet förlängt för motsvarande period. Frysperioden ska vara minst 14 dagar och maximalt 365 dagar. Frysning av yogakort kan även göras vid högskolestudier, värnpliktstjänstgöring eller en längre tids arbete på annan ort. Frysperioden ska i dessa falla vara i minst 90 dagar och maximalt 365 dagar. Ansökan om frysningen bör ske i förväg och skall styrkas med intyg.

ÖVERLÅTELSE AV KORT. Klippkort och årskort kan överlåtas genom försäljning eller gåva till annan person högst 1 gång/kort. Vid överlåtelse utgår en administrativ avgift på 150 SEK.

PÅ YOGASTUDION

HÄLSOTILLSTÅND. Varje medlem ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i yogan på Hot Yoga Stockholm.

ANSVAR FÖR MEDLEMMARS ÄGODELAR, OLYCKSFALL, ETC. Hot Yoga Stockholm ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott, eller för skador på medlemmens eller andra besökares tillhörigheter. Hot Yoga Stockholm ansvarar inte för personskador som åsamkats p.g.a. olycksfall eller till följd av annan medlems eller annan besökares agerande eller brist härpå. Hot Yoga Stockholm rekommenderar till följd av ovanstående, medlemmar och övriga besökare att teckna egna hemförsäkringar och olycksfallsförsäkringar.

PRAKTISKA ÄNDRINGAR. Hot Yoga Stockholm förbehåller sig rätten att, i samband med högtider, vid besök av gästlärare eller liknande, ändra schemalagd träning. Hot Yoga Stockholm förbehåller sig även rätten att genomföra permanenta ändringar i schemat och öppettider samt ha sommarstängt i upp till 14 dagar per år.

TRIVSELREGLER OCH TRÄNINGSFÖRESKRIFTER. Det åligger medlemmar och gäster att följa gällande trivselregler och andra anvisningar som meddelas, skriftligen eller muntligen, av personalen på Hot Yoga Stockholm.

UTESLUTNING AV MEDLEM. Hot Yoga Stockholm förbehåller sig rätten att omgående avbryta detta avtal om medlem bryter mot studions trivselregler eller föreskrifter.

DIGITALT

DATALAGRING. Hot Yoga Stockholm lagrar samtliga lämnade personuppgifter i en databas. Dessa uppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

E-MAIL. I och med att medlem lämnat sin e-post godkänner medlemmen att Hot Yoga Stockholm skickar information till denna adress.

RETURKÖP. Full returrätt i 14 dagar endast på outnyttjade kort. Returrätten gäller endast kort som köpts online i vår webbshop.

ÅLDERSGRÄNS. För att registrera dig som medlem i systemet online och för att handla på Hot Yoga Stockholms webbshop behöver du vara över 18 år. Barn under 18 år behöver målsmans underskrift för att bli medlem.