Vår yogafilosofi

Vår vision är att de som kommer till oss upplever en förändring i sina liv som bidrar till ett ökat välmående på alla sätt. Vi vill att alla som kommer till oss ska känna sig välkomnade, inkluderade och sedda utifrån vilka de är som person och utifrån var de befinner sig i sina liv.

Vi vet att one size fits all inte fungerar i det verkliga livet eftersom vi alla är olika individer med olika kroppar, livssituationer och som lever olika liv. Därför har vi ambitionen att möta dig som kommer till oss utifrån dina specifika behov, ge dig de verktyg som just du behöver, där du befinner dig precis där och då.

Vi tror på yogan som en helhet och strävar efter att undervisa alla delar av yogan, inte bara asana och pranayama. Detta gör vi för att vi ser att ju mer av yogan man får ta del av, desto större blir de positiva effekterna och desto mer omfattande och långsiktiga förändringar kan man uppnå.

Vi vet också att förändring tar tid och det är något vi har i beaktning i vår undervisning. Det tar tid att förändra och utveckla både kropp och knopp. Vi tar ansvar över den processen och vi finns hela tiden där som ett stöd för våra elever om de vill.

Vi hoppas att du som kommer till oss känner det vi står för; värme, gemenskap och en känsla av trygghet, men också intresse och medkänsla.

Vår undervisningsstil

Vi undervisar på ett sätt som uppmuntrar till att du arbetar funktionellt och utifrån kroppens egna förutsättningar så att du ska få maximala hälsoeffekter och inte skada dig. Vi ser inget självändamål i att du ska bli så stark eller flexibel som möjligt utan vi hoppas att du ska bli så balanserad som möjligt, i kroppen och knoppen.

Oavsett vilken yogaklass du praktiserar hos oss undervisar vi med samma grundläggande metodik där vi utgår ifrån andningen. Vi lägger även fokus på att du som elev jobbar aktivt med dina muskelstöd (bandhas) och din koncentration (drishti) så att du kontrollerat och säkert tar dig in och ur yogapositionerna.

Vi har kompetens att ge individuella anpassningar där det behövs, för alla är olika och behöver olika stöd, fokus och utmaningar. Är du skadad ger vi dig modifikationer där det behövs, är du stark och mjuk kan vi hjälpa dig ta ytterligare steg för att fördjupa din praktik. Är du trött uppmuntrar vi dig till att vara nöjd med det du gör idag på yogamattan, att acceptera dig själv och din insats. Vi ser vad som kan ge dig de bästa förutsättningarna för en långsiktig, hälsosam och stärkande yogautövning.

Vi älskar att prata yoga och finns alltid tillgängliga för att svara på frågor efter klassen om du skulle ha några. Vi finns här för dig!

Mentorskap / Teacher training

Att vara yogalärare är något av det finaste och bästa man kan vara tycker vi. Yoga innefattar oändligt mycket. Det är mer än bara rörelser/positioner (yoga asana) och andningskontroll (pranayama). Yogan består av åtta grenar. Vi tycker att det är mycket viktigt att man som yogalärare har en inblick och kunskap i yogan som helhet och i vårt mentorskap är detta något vi prioriterar, värdesätter och belyser på olika sätt.

Efter ett mentorskap med oss kommer du att kunna undervisa ett flertal yogasekvenser, människor i olika åldrar, med olika förutsättningar, med eller utan skador och med olika erfarenheter. Du kommer att kunna anpassa och modifiera din undervisning utefter de elever som står framför dig just där och då. Det tar tid att bli en bra yogalärare och vi avsätter därför en längre tid till vårt mentorskap. Mentorskapet består av 500 timmar och pågår i 18 månader uppdelat på ett flertal moduler.

Innehåll: