Konst som tolkar yogans åtta grenar

Dhyana

Maria Pohl är den konstnär som tog sig an det både roliga och utmanande arbetet att tolka yogans åtta grenar i sin konst som hänger på väggarna i studion.

Vi är stolta över att vara en studio som har ambitionen att peka på yogans alla grenar, inte bara asanas och pranayamas. Vi vill att yogan ska få ta sitt uttryck i flera olika avseenden här i studion; i undervisningen, utövandet, på väggar och i samtal. Vårt samarbete med konstnären Maria är vi väldigt glada och tacksamma över. Hennes vackra tolkningar hänger i form av åtta tavlor i studion utanför yogasalen.

Här är ett exempel: Tolkning av yogans sjunde gren; Dhyana – meditation. Den delen som kommer efter Dharana-koncentration och följs av yogans sista gren Samadhi-försjunkenhet/förening/upplysning (dessa grenar kräver sitt eget samtal).

Väldigt förenklat kan man uttrycka det att vi enligt yoga sutras utövar asanas (yogarörelser) för att kunna sitta mer eller mindre obehindrat under längre stunder för att kunna meditera och till slut hamna i tillståndet som infinner sig i yogans sista gren.

Dela