Måste läraren ta på elever i en yogaklass?

yogafördigAM

Måste eller är det ens tillåtet att läraren tar på eleverna i en yogaklass? Detta är ett komplext ämne som problematiseras alldeles för lite i yogans värld. Det kan bero på att det bland många lärare är en slags vedertagen undervisningsmetod, en undervisningsmetod som inte har behandlats på ett genomgripande sätt. En av våra delägare och huvudlärare Angelica Majoros sitter i Yogapanelen för tidningen ”Yoga för dig” där hon skriver artiklar och svarar på frågor. Denna gång behandlas alltså frågan: Måste läraren ta på elever i en yogaklass?

Det finns många aspekter att tänka på när det gäller att ta på andra människor och dessutom
inför ytterligare andra människor:

Finns det en tydlig överenskommelse till detta?
Hur ser man på maktobalansen mellan elev och lärare? Skulle en elev våga säga nej om
läraren tar på en offentligt i en yogaklass?
Hur ser man på det faktum att det kan vara elever i klassen som någon ggn varit med om övergrepp och kan bli påverkade av att läraren går och tar på andra elever, även om just hen inte blir tagen på?
Lärare har skadat elever genom att ta på dom i yogaklasser?
Måste man pusha elever till ytterlägen?

Det finns så otroligt många sätt att undervisa yoga på. Sätt som inte innefattar att läraren tar på eleven. Läs mer om detta i artikeln som är skriven av en av våra lärare samt studioägare Angelica Majoros i tidningen Yoga för dig, ”Måste läraren ta på elever i yogaklasser?

Dela