Måste läraren ta på elever i en yogaklass?

hands-on

Måste eller är det ens tillåtet att läraren tar på eleverna i en yogaklass? Detta är ett komplext ämne som problematiseras alldeles för lite i yogans värld. Det kan bero på att det bland många lärare är en slags vedertagen undervisningsmetod, en undervisningsmetod som inte har behandlats på ett genomgripande sätt.

Det finns många aspekter att tänka på när det gäller att ta på andra människor och dessutom
inför ytterligare andra människor:

Finns det en tydlig överenskommelse till detta?
Hur ser man på maktobalansen mellan elev och lärare? Skulle en elev våga säga nej om
läraren tar på en offentligt i en yogaklass?
Lärare har skadat elever genom att ta på dom i yogaklasser?
Måste man pusha elever till ytterlägen?

Det finns så otroligt många sätt att undervisa yoga på. Sätt som inte innefattar att läraren tar på eleven. Läs mer om detta i artikeln som är skriven av en av våra lärare samt studioägare Angelica Majoros i tidningen Yoga för dig, ”Måste läraren ta på elever i yogaklasser?

Dela