Emma Bäck

image_emma

När började du yoga?
– Min första yogaupplevelse var tillsammans med en fnissig och brölig tonårsklass i en kall gymnastikhall. Inte helt representativt för mitt utövande idag, men som tur var fick jag fler tillfällen att utforska yogan. Det var först 2011 på universitetets campus som jag insåg hur yoga kunde stimulera både kropp och hjärna före, efter och under de långa timmarna i biblioteket. 2017 hittade jag inte bara Hot Yoga Stockholm och värmen utan också en regelbunden yogautövning och ett väldigt fint community.

Vad betyder yogan för dig?
– Det finns så många svar på den frågan, men troligtvis är de alla kopplade till trygghet. Det har varit alltifrån varit en mental tillflyktsort till en plats för återhämtning; en fysisk men framförallt en mental utmaning och en räddning i stunder då allt annat känts ohanterbart. En påminnelse om att vara mer inkännande mot mig själv och personer i min omgivning. 

Vilken är din favoritpose eller andningsövning och varför?
– Det är svårt att välja en specifik eftersom det handlar så mycket om dagsform och vad som händer i stunden. Men plogen är en stående favorit eftersom den ger så mycket energi i slutet på en klass. Dessutom är det en så komisk position som man troligtvis aldrig annars skulle hamna i utanför yogamattan.

Vad är det bästa med att jobba i receptionen på HYS?
– Det är något särskilt med att möta alla elever före och efter en klass, att riktigt se stressen rinna av dem och göra plats för något annat. Men också att få vara del av ett fantastiskt fint team och community som verkligen är helt unik i sin sammansättning.