Ester Bäcklin

image-042

När började du yoga och senare undervisa?
– Jag började yoga 2009 på nuvarande Hot Yoga Stockholm och på våren 2016 utbildade jag mig till lärare. Samma år började jag undervisa.

Vad betyder yogan för dig?
– Yogan har blivit ett verktyg för mig att skapa förståelse och insikt om mig själv och min omgivning. Yogan har blivit mer än en träningsform; den är ett sätt för mig att förhålla mig till livet. 

Vad är det bästa med att vara yogalärare?
– Varje dag, i varje klass och med varje elev är ny. Genom att vara medvetet närvarande, anpassar jag min undervisning till stunden. Jag finner stor inspiration i utbytet med eleverna och i att vi i lärarteamet hela tiden utvecklar vårt arbete. Undervisningen hålls levande för att skapa en optimal plats för allas utveckling. Det finns inget jag hellre gör än att undervisa; i yogasalen sker förändring, ibland på djupet. Det är ett otroligt meningsfullt arbete. 

 Vilken är din favoritasana eller andningsövning och varför?
– Andning tillsammans med rörelse gör varje asana speciell. Men i de balanserande poserna upplever jag ibland en större närvaro för att det är mycket som behöver vara på plats för att kunna bibehålla just balansen. Jag älskar alla andningsövningar och att utöva de i en större grupp är en extra fin upplevelse.  

Vilken utbildning har du sedan tidigare?
Evolation Yoga teacher training, Hawaii 2016, 200 h
Teacher training med Sherie van den Wijngaard, Wien, 2017
Pågående utbildning på Hot Yoga Stockholm har varit den mest givande utbildningen jag har gått även om det inte är en officiell utbildning utan mer som en internutbildning.