Vad är skillnaden mellan Hathayoga och Vinyasayoga?

BYS_14

En fråga som skulle kunna få stort utrymme och ändå bli utan ett fullständigt svar. Angelica Majoros har i en artikel som tryckts i tidningen Yoga för Dig försökt sammanfatta detta på ett övergripande och lättöverskådligt sätt.

Fråga: Vad är skillnaden mellan hathayoga och vinyasa flow? Jag går på klasser där den ena klassen beskrivs som hatha, den andra som vinyasa flow, men jag märker ingen skillnad mellan dem.

Angelica Majoros svarar:

Jag väljer att förenkla detta svar eftersom ett mer fullständigt svar skulle ta upp mer plats än detta nedan redan gör. Med förenklingen riskeras såklart en inte så nyanserad bild för att få en komplett förståelse. Jag vill först poängtera att jag nu främst tar upp den mer fysiska skillnaden i asana-utövningen och inte tar hänsyn till den mer filosofiska och historiska delen.

Det jag tar upp handlar främst om det som en yogautövare tydligast får ta del av i en yogaklass, det vill säga vilka poser (asanas) som utförs och på vilket sätt de utförs.

Sättet som yogan utförs på är skillnaden

Man kan säga att det är sättet som hathayoga och vinyasayoga utförs på som är den stora skillnaden. Det handlar alltså inte så mycket om poserna i sig, utan snarare på vilket sätt de utförs. Hathayoga utförs oftast i ett lugnare tempo där man håller/befinner sig i varje position i flera andetag. Sedan byter man till en annan pose och håller den i flera andetag och så fortsätter klassen på det sättet. Klassen kan avslutas och börjas på olika sätt, med andningsövningar, guidad avslappning, med eller utan meditationsstund.


Yogaposerna binds ihop

Under en vinyasayogaklass så stannar du vanligtvis i poserna under flera andetag, men inte alltid. Den stora skillnaden här är att poserna binds ihop på ett annat sätt. Inte bara poserna i sig binds ihop, utan även sekvenser av flera poser binds ihop. Man byter inte enbart från pose till pose, utan dessa poser binds ihop med en så kallad ”vinyasa” eller övergång.

Man kan som sagt även sätta ihop flera poser i en sekvens och denna sekvens (bestående av flera olika poser) benämnas då som en vinyasa (en sekvens). Dessa olika sekvenser kan i sin tur bindas  hop med en ”vinyasa/övergång” för att skapa ett flöde, för att fortsätta att få energin att flöda och för att binda ihop de olika sekvenserna på ett harmoniskt sätt. En viktig aspekt i dessa ”vinyasa-övergångar” är att man synkroniserar rörelsen med andningen.

Vinyasa har flera betydelser

Ordet vinyasa har helt enkelt flera olika betydelser. I en vinyasaklass bör dock vikten av andningen alltid undervisas samt hur den används i de vinyasas som läraren väljer att undervisa.

En stor poäng med just en vinyasaklass är vikten av att röra sig tillsammans med andningen, på ett specifikt sätt.

Artikeln publicerades av Yoga för Dig 2019-08-14 och finns att läsa i sin helhet på den här sidan.

Dela