Vad är yoga?

3

Naturligtvis har yoga olika betydelser för olika människor. Vi har alla olika erfarenhet, kunskap och inställning och därför också olika perspektiv på yogan. Enligt yogisk filosofi så har yoga dock en definition. 

Det finns ett antal skrifter (vedas) som nämner ordet yoga och då kan behandla själva yoga på lite olika sätt. Det är dock i skriften Yoga Sutras som yogan behandlas mest omfattande. Denna skrift är skriven av Patanjali (det tvistas ibland om Patanjali endast är en man eller kanske ett namn där flera personer ligger bakom själva skriften).

I första padan (kapitlet) och i andra sutran. 1:2, definieras yogan: Yoga är hejdandet av sinnets rörelser

Rörelserna (Vrttis) kategoriseras till fem olika vilket tas upp i sutra 1:6. Där definieras rörelserna som: vetskap, misstag/inkorrekt kunskap, föreställning, sömn/tomhet och minne.

Kan vi inte stilla sinnets rörelser så fastnar vi i föreställningar och idéer om hur världen och vi själva ser ut. Vi ser inte på saker som de verkligen är, utan vi ser och identifierar oss med sinnets rörelser och tror att det är verkligheten. Vårt medvetande identifieras då med rörelserna och tror att den är rörelserna.  Det är som om vi ser världen genom ett par skitiga glasögon och då förställs det vi ser (vissa saker kanske vi inte ens ser för att glasögonen är så smutsiga på vissa delar). Vi ser inte sanningen bakom, vi ser inte vårt verkliga jag.

Vi får i Yoga Sutras lära oss mer om yogan, vad som innefattas i detta, hur man kan stilla sinnet, vilka verktyg och metoder som finns etc. I Yoga Sutras finns en Sutra 2:29 som även definierar yogans åtta grenar/stigar:

Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi

Denna sutra är det kanske fler yogautövare som är mer bekant med. Och den grenen eller stigen som kanske allra flest yogautövare i den västerländska världen är mest bekant med kan nog vara asana (rörelser). De moderna yogaklasserna idag innefattar främst asana och pranayama – behärskandet eller utdragandet av andetaget eller livskraften. Detta kan vara en anledning till att många moderna utövare tror att yoga är likställt med fysiska yogapositioner. 

Ordet yoga grundar sig från två olika verbrötter, förening och försjunkenhet.

Men själva definitionen av vad yoga är är alltså: Yoga är hejdandet av sinnets rörelser”.

Sen kan själva utövandet av de olika grenarna/stigarna skapa ett liv i balans, en känsla av att kropp, själ och sinne befinner sig i ett samspel och inte är separerade från varandra. Yogan kan ge ett välmående. Yogautövandet kan ge en massa olika effekter. Alla yogautövare kan säkert ge sin egen syn på vad yoga betyder för just dem, hur utövandet av yoga har påverkat just deras liv. Det är också det som är härligt med yogan, vi har alla vår egen relation till den. Men enligt yogisk filosofi finns det alltså en definition av vad yoga är. 

Yoga Sutra 1.2: Yogas-citta-vrtti-nirodhah

Artikeln publicerades för första gången i Yoga för Dig 2020-06-04.

Dela