Ahimsa – Den första Yaman

BYS_08

Det första steget i Patanjalis 8-faldiga yogiska väg är Yama. Det finns 5 yamas och dessa är moraliska, etiska principer och behandlar hur du förhåller dig mot andra människor men även hur du är mot dig själv. Både i tanke, ord och handling. Den första Yaman är Ahimsa som betyder icke-våld/icke-skada. Det är det absolut första steget inom yogans väg.

Ahimsa på yogamattan

Hur kan vi praktisera ahimsa på yogamattan och göra detta begrepp mer hanterligt och praktiskt?

Det är en fördel att praktisera på ett sätt så att du inte skadar dig, dvs att du inte pressar dig utöver din egen förmåga. Att du inte går djupare i poserna än vad din kropp är redo för, att du inte belastar din kropp mer än dina muskler orkar och har uthållighet för. Naturligtvis är det bra att du utmanar dig så att du långsamt och stadigt utvecklar och stärker din kropp och ditt sinne, att du fördjupar din praktik på olika sätt, men det är en annan sak än att pressa sig förbi sin kropps förmåga eller ignorera kroppens signaler.  

Hur gör man för att inte skada sig?

Till en början är det bra att röra sig långsamt så att man har möjlighet att lyssna på kroppens signaler, på den feedback den ger. Då har man möjlighet att stanna upp om man behöver, att förändra något som behöver förändras i positionen som man utför, att helt enkelt reflektera och sedan agera på det som kroppen signalerar till dig. Utöver att lyssna på sin egen kropp är det såklart även bra att lära sig grundläggande tekniker så att man vet hur poserna ska utövas på ett hälsosamt sätt, hur man ska positionera sina kroppsdelar etc. Då är det bra att lyssna på lärarens instruktioner, ta workshops och fråga läraren om man är osäker på något. Är du fundersam på om något inne i yogasalen är bra för dig, samtala gärna med din lärare så att du får ta till dig ytterligare perspektiv. Att lyssna på sitt andetag är också ett bra verktyg och en guide. Vi jobbar mot ett andetag som är flödande och mjukt. Att öva upp andningen kräver träning, precis som det kräver träning att stärka sina muskler och även mjuka upp sina muskler. Allt detta är en process som tar tid. Det tar först tid att få kontakt med sin kropp och med sitt andetag och det tar även tid att förbättra uthålligheten i sina muskler och i sitt andetag och det är precis som det ska vara. Detta är något man övar på inne i yogasalen varje gång man tar klass.  

Vad händer då om man skulle skada sig? Vad skickar jag för tankar till mig själv? Anklagar jag mig själv, anklagar jag läraren? Försök i den mån det går att se det hela som en läroprocess, att denna erfarenhet kan ge dig information och kunskap och att du med denna nya kunskap kan fatta nya beslut som kan förändra din väg framåt. Att anklaga sig själv eller andra är även det en form av våld. Acceptera att saker har skett, använd erfarenheten du har gått igenom till något positivt, ge dig själv och andra medkänsla i stället för skuld i denna läroprocess.

Ahimsa i vardagen

För en del innebär praktiserandet av ahimsa att man tex inte äter andra levande varelser. Att man väljer att äta vegetariskt eller veganskt. Att man på det sättet inte orsakar andra levande varelser lidande. Att utöva ahimsa i sin vardag kan ta sig i uttryck på många olika sätt. En viktig faktor här är att oavsett vilket eller vilka sätt man själv väljer att utöva ahimsa på så bör man undvika att döma andra människor om dom gör andra val. Man kan naturligtvis föra samtal om olika förhållningssätt, lyssna på andras perspektiv och i denna process kanske man kan inspirera varandra till att leva så hänsynsfullt och hållbart det går, i samspel med andra varelser och även i samspel med naturen.

Ett sätt att arbeta med sig själv inom begreppet ahimsa är att sätta upp gränser för sig själv, gentemot sig själv och gentemot andra. Vad är ok och vad är inte ok? Vad går jag med på och vad går jag inte med på? Vad känns rimligt och vad känns inte rimligt. Ingen annan kan sätta upp gränser åt dig och för dig, det måste du göra själv. Utan gränssättning kan man lätt bli trampad på och även trampa på andra. Utan gränssättning kan man ibland ta på sig för mycket och till och med bränna ut sig.

Det kan vara lättare att se om man begår skadliga handlingar, om man agerar våldsamt etc, än om man har skadliga beteenden eller skadliga tankar. Därför är det viktigt att ge sig själv tid och utrymme för att reflektera över hur man faktiskt beter sig mot andra och sig själv, vilka tankar man sänder till andra och till sig själv. Det är först då man har möjlighet att jobba på att förändra och byta ut vissa tankebanor mot andra, att ändra vissa skadliga beteenden till mer skonsamma, att ge sig själv och andra mer kärlek istället för motsatsen. 

Ahimsa i sinnet

Hur kan man jobba med att vara mindre dömande och med att byta ut negativa tankemönster som bägge är ganska destruktiva och skadliga både mot sig själv och även mot andra? 

Man kan tex acceptera att man ibland har negativa tankar och det kan vara ett steg. Att inte döma sig själv för det. Man kan istället välja att reflektera över dessa tankar och titta på dom, mer som en observatör, detta är ytterligare ett steg. Sedan kan man också välja att släppa taget om dessa tankar så att dom inte behöver ta så stor plats.  Detta handlar inte om att förneka vissa känslor eller tankar eller att bli likgiltig inför livet och det som händer.  Det handlar mer om att inse att man inte är sina tankar och känslor, att dessa är något som kommer och går, att man faktiskt kan påverka vad man känner och tänker. Detta kräver reflektion, det kräver övning, det kräver tålamod. Ge dig själv och även andra en hel del medkänsla i denna process och glöm inte att sätta upp gränser för dig själv om vad som är ok och vad som inte är ok. Gränser kan förändras, i vissa situationer behöver dom vara snävare i andra kan de vara mer expansiva. Allt är föränderligt, gränser likaså. 

Dela