Fysisk inaktivitet riskerar att bli en andra pandemi

image-028

Som vi tidigare förmedlat har vårt mål under pandemin varit att alla våra elever ska kunna fortsätta yoga med oss (oavsett om det är i studion eller online). Detta är viktigt av en rad olika anledningar.

Den medvetna andning vi utövar såväl i andningsövningar som när vi utför våra asanas (yogaställningar) stärker våra lungor och vårt immunförsvar. Yogan har positiva effekter på vår mentala hälsa då praktiken lugnar våra sinnen och vi kan på så sätt hantera stress och oro bättre. Den gemenskapen vi känner av att komma till studion och yoga tillsammans har även en värdefull social betydelse för väldigt många.

Utöver ovan nämnda effekter så är yogan för de flesta av oss en vital del av vår regelbundna fysiska aktivitet. ST-läkaren Amanda Lanthi skriver i en artikel nyligen publicerad i Läkartidningen att fysisk inaktivitet under Covid-19 riskerar att bli ytterligare en pandemi hantera, en pandemi som riskerar att föra med sig kraftigt försämrad folkhälsa och ökad dödlighet i vissa grupper. Läs hela artikeln här.

Dela