Tapas – Den tredje Niyaman

tapas

Det andra steget i Patanjalis 8-faldiga yogiska väg är Niyama. Det första steget Yama innehåller etiska riktlinjer med fokus på hur man förhåller sig till sin omvärld medan Niyama främst handlar om hur man bör arbeta med sin egen inre värld. Niyama är steget före Asana (yogaposition/yogaställning) och ses alltså av Patanjali som något man bör arbeta med innan man kan få full effekt av de fysiska yogapositionerna. Niyama omfattar i sin tur fem delar varav Tapas är det tredje.

Tapas kan översättas som självdisciplin eller brinnande passion. Ordet har på sanskrit samma ursprung som verbet ”brinna” vilket lätt kan relateras till ett intensivt och fokuserat arbete, antingen mentalt eller fysiskt. T ex när du under en yogaklass sitter djupt i stolen och känner en brinnande känsla i låren. Begreppet innebär också att ha en övertygelse eller ha självdisciplin när man avstår från något frestande i stunden för att det på sikt är det bästa att göra. För att ansträngningen ska betecknas som Tapas – i dess sanna bemärkelse – krävs en egen inre övertygelse, alltså utan förväntan eller krav utifrån. Det kan förstås innebära en prövning och är kanske inte alltid härligt och bekvämt att utföra sin Tapas

Tapas i yogarummet

Tapas på yogamattan behöver inte nödvändigtvis betyda att du driver dig själv att jobba hårdare. För vissa personer kan Tapas vara att stanna kvar i stillhet en stund, kanske ligga/sitta kvar lite längre än vanligt i yogasalen efter klassen, trots att det kryper i kroppen. För andra kan det vara att med tålamod fortsätta att försöka utföra en asana som känns helt omöjlig. Tapas kan också vara att bara ta sig till yogasalen eller upp på mattan när det tar emot som mest. Det är alltså olika från person till person. Är du någon som alltid driver på hårt och väljer det mest utmanande, kan din tapas vara att välja ett lättare alternativ av en asana. Och är du en person som oftast väljer den bekvämaste vägen kan tapas istället vara att utmana dig själv att hålla stolspositionen när låren bränner och bara fortsätta andas.

Tapas i vardagen

I vardagen handlar tapas ofta om att fatta de beslut som i längden leder till en positiv utveckling. Det kan handla om ren självdisciplin som att begränsa sina intag av onyttig mat och alkohol, komma i säng i tid och begränsa användandet av sociala medier. Det kan även handla om aktiva val som att starta en ny utbildning eller pröva ett nytt yrke som, trots att det kräver ett antal år av hårt arbete, i längden ger dig en positiv utveckling

Du kan också utöva din tapas när någon förolämpar dig verbalt och du väljer att inte ta emot förolämpningen utan svarar lugnt och neutralt utan att vara reaktiv och ”gå igång” på förolämpningen. Du kan alltså välja att se förolämpningar och andra situationer som normalt sett irriterar dig (t ex när någon pratar störande högt eller vid förseningar i tunnelbanan m m ) som perfekta tillfällen att öva på din Tapas.

Ett annat vackert exempel på Tapas kan vara när en kvinna föder ett barn och välkomnar smärtan för att hon vet att resultatet är värt det tillfälliga lidandet.

Dela