Vad är Vinyasa Krama Yoga?

JHDFDkvadrat

Och vad betyder dessa ord egentligen?

Vinyasa – variationer av asana samt de rörelser som tar dig in och ur dessa positioner (kan även syfta till en kort sekvens av positioner och de rörelser som binder dem samman)

Krama – intelligent system som bygger på en steg-för-steg metodik

Vinyasa Krama Yoga är en metod i rörelse och sekvensering där andningen har en sammankopplande funktion som ger en effekt både fysiskt, mentalt och själsligt.

Vinyasa Krama-metoden i ett generellt perspektiv:

Det finns även en mer generell beskrivning i vad Vinyasa Krama Yoga är, vilket är en uråldrig fysisk och spirituell utvecklings-metod. Det är en systematisk metod i hur du studerar, praktiserar, undervisar och anpassar yogan. Förhållningssättet i hur du inom Vinyasa Krama tar dig an yogaasana är unikt. Genom att integrera både sinnet, kroppen och andetaget tillsammans kommer utövaren att i och med denna helhet och detta tillvägagångssätt få en mer komplett upplevelse av yogan. Det är också detta som är intentionen med Vinyasa Krama Yogan, att etablera en stark kontakt med sitt center och med sig själv, sitt sanna jag.

Vinyasa Krama-metoden i ett mer fysiskt perspektiv:

Grundstenarna i den fysiska Vinyasa Krama-klassen är bandhas, dristi och pranayama. I Vinyasa Krama-klassen används vinyasa-tekniken där man synkroniserar andningen med rörelse tillsammans med dristi (visuellt fokus) och kumbhaka (andningsuppehåll). Det som även utmärker den mer fysiska delen av Vinyasa Krama yogan är att varje asana (yogaposition) kan praktiseras med ett flertal variationer och rörelser (vilket är själva definitionen av vinyasa) och genom att systematiskt och metodiskt, steg för steg (betydelsen av Krama) förbereda och bygga upp kroppen och posen mot allt mer utmanande varianter av posen. Alla variationer är sammankopplade med varandra genom övergångar gjorda i en specifik ordningsföljd och speciella rörelser i synkronisering med andetaget. Sinnet följer det långsamma och jämna ujjayi-andetaget. Andetaget är här bryggan som förenar sinnet och kroppen. Föreningen mellan kropp och sinne är en viktig aspekt inom yogan.

Läs mer om själva klassbeskrivningen för våra Vinyasa Krama-klasser här

Dela