Vikten och fördelarna med variation – både i livet och på yogamattan!

variationscollage

Är det verkligen bra med variation inom yoga eller blir det inte lite rörigt?

Det är ungefär som att ställa sig frågan: räcker det inte med att endast äta en sak, måste man ha en varierad kost?

Visst går det att endast hålla sig till en sak, men frågan är om det bidrar till ett ökat lärande, en ökad förståelse, ett vidare perspektiv eller ett ökat välmående. Vi tror att variation berikar, både fysiskt, mentalt och själsligt. Därför erbjuder vi också en variation av yogaklasser hos oss på Hot Yoga Stockholm.

Fysiska fördelar av varierade yogaklasser:

Genom att arbeta med flera olika muskelgrupper, små som stora, skapar du bättre balans i kroppen och du får även hälsosammare proportioner. För att göra detta behöver du arbeta med kroppen på ett varierat sätt. Om du endast gör samma rörelser gång efter gång så är risken att du hoppar över några muskelgrupper stor och du kan skapa vissa obalanser i din kropp. Ibland behöver du bara göra vissa rörelser lite annorlunda för att komma åt nya delar i din kropp, stärka och mjuka upp delar som du normalt annars inte kommer åt. Det kan ibland räcka med att byta vissa handgrepp eller att gå in i några poser på ett annat sätt än vad du vanligen gör. Nya eller smått förändrade tillvägagångssätt kan ge oss helt nya känslor, upplevelser och kontakt med vår kropp. Risken för att skada sig minskar också med variation. Tänk att du gör samma rörelse dag efter dag, och med en liten obalans. Detta skapar med tiden än ännu större obalans. Men bryter du detta mönster då och då så minskar risken för att öka obalansen och chansen till att du istället skapar balans blir större. Vill du jobba med flera delar av din kropp och samtidigt minska risken för skador och slitage så är en varierad yogautövning att föredra. Pröva olika yogasekvenser och yogaklasser.

Mentala fördelar med varierade yogaklasser:

Det kan naturligtvis kännas tryggt att göra samma eller liknande sak dag efter dag. Det kan vara positivt att som nybörjare i yoga repetera vissa saker ett flertal gånger så att man lär sig dom ordentligt. Men därefter kan det finnas en stor fördel att släppa taget om tryggheten, om det invanda, om det bekanta och våga prova nytt så att man kan lär sig mer, får kontakt med fler delar av sig själv (både fysiskt, mentalt och själsligt) och breddar sina perspektiv. Om man repeterar exakt samma sak gång på gång, dag efter dag är risken stor att man går in i autopilot och inte längre är närvarande när man utövar sin yoga. En del kan förväxla autopilot med närvaro men detta är två helt skilda saker. Det ena är ett medvetet val, ett medvetet jobb och det andra är frånvaro av detsamma.

Risken med att repetera samma saker på samma sätt är även att man kan befästa gamla mönster alltmer, man får aldrig nya verktyg i sin verktygslåda och man blir då väldigt begränsad i hur man tar sig an livet.

Genom variation får vi bättre kontakt med oss själva och lär oss mer om oss själva. Genom att titta på oss själva från många olika håll och vinklar ökar vår självinsikt. Vi har sett att mer variation berikar våra liv, ger oss vidare perspektiv, skapar fler nyanser och ger oss ytterligare verktyg till att hantera det som händer i våra liv. Variation berikar, utvecklar, fördjupar och förbättrar.

Hos oss på Hot Yoga Stockholm erbjuder vi en variation av klasser för att variation och mångfald skapar en större förståelse för oss själva, för varandra och det ger oss bättre förutsättningar för att skapa balans i våra kroppar och i våra liv, ett ökat välmående på alla sätt. Våra sekvenser är noga uppbyggda, allt för att ge kroppen möjlighet att stärka och öppna upp sig på ett hälsosamt och säkert sätt med minimal risk för skador. Hos oss handlar det aldrig om hur djupt man kommer i poserna, det handlar mer om att man får en större kontakt och förståelse för sig själv så att man mer effektivt kan jobba med sig själv, utan att låta prestationen vara drivkraften utan snarare välmåendet!

Läs om alla våra olika yogaklasser här.

Dela