Santosa – Den andra Niyaman

Niyama bild Santosa2

Det andra steget i Patanjalis 8-faldiga yogiska väg är Niyama. Det första steget Yama innehåller etiska riktlinjer med fokus på hur man förhåller sig till sin omvärld medan Niyama främst handlar om hur man bör arbeta med sin egen inre värld. Niyama är steget innan Asana (yogapostion/yogaställning) och ses alltså av Patanjali som något man bör arbeta med innan man kan få full effekt av de fysiska yogapositionerna. Niyama innefattar i sin tur fem delar varav Santosa är det andra (läs om det första steget Sauca här). Santosa kan översättas som förnöjsamhet eller ”att vara tillfreds” och är verkligen inte det lättaste att praktisera. Santosa betyder inte att vi ska släppa viljan och drivet att utvecklas, utan snarare att inte låta hela vårt välmående bli beroende av att vi uppnår ett specifikt mål.

Santosa i yogarummet

De flesta av oss går igenom en rad utmaningar under en yogaklass. Det kan handla om att kroppen fortsätter att säga ifrån när du vill gå djupare in i en pose, att musklerna bara inte orkar när du vill sitta djupare, lyfta högre eller hålla kvar längre. Det kan också handla om att du har svårare att fokusera än vanligt, att tankarna snurrar. I dessa lägen är det lätt hänt att börja titta runt på de andra eleverna i rummet och tycka att de gör posen mycket bättre eller verkar mer fokuserade och samtidigt klanka ner på sig själv. Sanningen är att oavsett var du är i din yogapraktik kommer det alltid att finnas ytterligare ett steg att ta men den goda nyheten är att du har hela livet på dig att ta det steget. Det finns ingen tidsplan för hur snabbt du ska utvecklas och hur långt du ska nå. Santosa handlar om att acceptera var du är idag och känna dig tillfreds med detta och med det arbete du gör.

Santosa i vardagen

Att vara tillfreds med det man har och den man är har alltid varit svårt för människan men kanske är det ännu mer utmanande i en tid med sociala medier. Det är väldigt lätt att känna att något saknas när man tittar på bilder på Instagram eller Facebook där alla verkar ha roligare, uppleva mer och vara snyggare än man själv. Här kan det faktiskt vara en fördel att ha tränat Santosa i yogarummet, kanske är det lite lättare att ta med sig känslan att du är bra precis som du är under resten av dagen.

Santosa handlar om att hitta förnöjsamheten inombords, helt oberoende av yttre faktorer. Helt enkelt att sluta tänka att livet kommer att bli bra ”om bara” jag bara får det där nya jobbet, lägenheten eller livspartnern.

Resultatet av Santosa kan absolut tyckas paradoxalt. Det är alltså inte förrän man slutar att ständigt sträva efter lycka som man faktiskt uppnår den oöverträffade lyckan.

En av de lärda män som tolkat Patanjalis sutras, Vyasa, citerar i sin tolkning av Santosa en vers från en ännu äldre Vedisk skrift, Mahabharata: ”Världslig kärlek eller himmelska fröjder motsvarar inte ens en sextondel av lyckan hos den som saknar begär”. För de flesta av oss känns det nog orealistiskt att helt ”sakna begär” men kanske kan vi arbeta på att bli lite mer tillfreds bara genom att observera och bli medvetna om våra tankar nästa gång vi börjar tänka ”om jag bara hade…”.

Dela